EAN1104587050928
  Vægt600g

  RACOON TIRE REFRESH - DÆKGLANS 500ML

  Varenummer: 80 10012.1
  På lager
  Mærke: RACOON
  DKK 139,00
  Bestil om senest
  og få ordren sendt idag.

  RACOON DÆKGLANS 500ml

  Giv dine dæk nyt liv! Plejende produkt med skinnende effekt holder gummiet smidigt, beskytter det mod UV-stråling og falmede dæksider og giver det et langvarigt flot resultalt.


  Se mere

  Racoon Tire Refresh – Dækfornyer 

  Ryst godt før brug! Vi anbefaler at bruge engangshandsker. Undgå direkte sollys under anvendelse. Overfladen, der skal behandles, skal være tør og rengjort. Påfør jævnt og sparsomt med en påførings svamp på dækket (ikke på slidbanen!), lad den tørre. Tør produktrester grundigt af med en klud efter 5 minutter.

  • Ingredienser: carbonhydrider, C7-C9, n-alkaner, iso-alkaner, cycliske forbindelser, kulbrinter, C10-C13, n-alkaner, <2% aromatiske forbindelser

  Opbevares utilgængeligt for børn! Transporteres og opbevares stående! Hold beholderen tæt lukket på et godt ventileret sted. Undgå at indånde dampe. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder.

  Rygning er strengt forbudt! Forårsager alvorlig øjenirritation. HVIS I ØJEKONTAKT: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter - fjern eventuelle kontaktlinser. Søg straks herefter lægehjælp og medbring denne flaske/etikette. Vask hænderne grundigt efter brug. Kan være dødelig ved indtagelse.