Ny
  EAN5709255108473
  Vægt1000g
  Rumfang0.003
  Bredde150mm
  Længde200mm
  Højde100mm

  RACOON MATT SHIELD KERAMISK FORSEGLINGS KIT TIL MAT LAK

  Varenummer: 80 MAT-SHI-SET-01
  På lager
  Mærke: RACOON
  DKK 551,06
  Bestil om senest
  og få ordren sendt idag.

  Racoon Matt Shield premium kit

  På grund af dets sammensætning klæber Racoon Paint Shield Matt permanent til overfladen og giver dermed ekstremt langvarig beskyttelse. Racoon Paint Shield Matt øger mærkbart hårdheden af de behandlede overflader. Denne effekt forstærkes ved at påføre flere lag, hvorved lagtykkelsen og dermed lagets hårdhed eller farvedybde kan øges.

  Kittet indeholder:

  10 x applikator klude
  1 x mikrofiber klud
  1 x applikatorblok
  1 x 500 ml Alcoholic affedter
  1x 30ml Matt Shield


  Se mere

  Racoon MATT SHIELD den keramiske belægning til mat lak!

  Applikationen af coatingen er virkelig simpel! Dog skal man sørge for en intensiv rengøring og
  forberedelse af de lakerede overflader. Produktet må aldrig anvendes udendørs eller i direkte sollys, men kun i en godt ventileret garage/værksted! Må ikke anvendes på opvarmede eller varme overflader eller ved temperaturer under + 10 °C! For din beskyttelse anbefaler vi at bruge engangshandsker! Anbefales opbevaret på et køligt sted! Vask hænderne grundigt efter brug! Undgå at produktet kommer i kontakt med børn, eller huden!

  Forberedelse

  Det vigtigste arbejde, før lakken modtager sit nye matte look og den ønskede beskyttelse, er at
  forberede overfladen til applikation på bedst mulig måde! Dette inkluderer en grundig bilvask
  og rengøring, og afhængig af malingens tilstand / alderen, muligvis også en polering med en
  silikone-og-voksfri polish.
  Derefter skal lakken affedtes for at fjerne de sidste produktrester. Vi anbefaler til affedtning
  vores Racoon ALCOHOLIC - Degreaser, som er specielt tilpasset belægningen. Sprøjt
  affedtningsmidlet enten direkte på overfladen eller på en mikrofiberklud og fjern grundigt snavs
  og produktrester. Overfladen skal være grundig rengjort, så bilen kan danne en langvarig
  binding med den nye coating!

  Anvendelse

  Racoon MATT SHIELD bør kun anvendes på en helt tør, olie- og støvfri overflade og ikke i
  direkte sollys eller på opvarmede overflader, ellers tørrer belægningen for hurtigt og gør
  applikationen vanskelig eller umulig. Brug kun de dertilhørende klude, brug under ingen
  omstændigheder bomuld eller mikrofiber til applikationen. Påfør ikke på større områder end en
  halv kølerhjelm, dør, skærm etc ad gangen.
  Påfør kun nogle få dråber af væsken på kluden og spred på lakken ved hjælp af applikator
  klodsen. Applikationskluden mættes relativt hurtigt og bør udskiftes. Efter ca. 3 til 5 minutter er
  påførelsen fuldendt og overskydende produktrester skal fjernes straks med en ren
  mikrofiberlud, og poleres med let tryk.
  Afhængig af udetemperaturen hærder belægningen efter ca. 15 minutter og er vejrbestandig
  efter ca. 6 timer. Den komplette hærdning tager mindst 3 dage, og bilen bør kun vaskes igen
  bagefter.

  Sikkerhed

  Væske og dampe er meget brandfarlige. Farlig ved indtagelse. Forårsager alvorlig øjenskade. Kan forårsage allergiske
  hudreaktioner. Kan skyldes døsighed og svimmelhed. Holdes væk fra varme / gnister / åben ild / varme overflader. Lad være med at
  ryge. Brug beskyttelseshandsker / øje beskyttelse! Undgå indånding af dampe. HVIS I KONTAKT MED ØJENE: Skyl forsigtigt med
  vand i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis muligt. Fortsæt skylning. Hvis øjenirritation vedvarer: Søg lægehjælp. Hvis du føler
  dig utilpas, skal du ringe til læge!

  Oplysningerne er baseret på vores nuværende viden og erfaring, men repræsenterer ikke nogen forpligtelser eller garantier.
  Kunden er ikke fritaget for en omhyggelig undersøgelse af funktioner, anvendelsesmuligheder og egnethed. Vi anbefaler at
  produktet testes for egnethed på et ubetydeligt sted på eget ansvar. Som anvendelsen er ud over vores indflydelse, kan der ikke
  påregnes noget ansvar.