EAN1104587303277

  RACOON NANO SPRAY SHIELD - NANOFORSEGLER 200ML

  Varenummer: 80 SPR-SHI-200-01
  På lager
  Mærke: RACOON
  DKK 289,00
  Bestil om senest
  og få ordren sendt idag.

  RACOON NANOFORSEGLER 200ml

  Den nye spray forsegler med hydrofobisk evne - er meget nem og hurtig at bruge!

  Denne spray forsegler lakken og skaber et transparent, ultra-tyndt beskyttende lag, der giver lakken glans og giver overfladen en langvarig hydrofobisk effekt! Derved opnår man muligheden for at holde bilen renere og gør det nemmer at rengøre din bil efterfølgende.
  Forbrug: ca. 10 ml / m2 (Ikke egnet til u malet, plastikflader og gummidele!)


  Se mere

  RACOON NANOFORSEGLER 200ml

  Spray Shield - Spray Sealant

  Den nye spray forsegler med hydrofobisk evne - er meget nem og hurtig at bruge!

  Denne spray forsegler lakken og skaber et transparent, ultra-tyndt beskyttende lag, der giver lakken glans og giver overfladen en langvarig hydrofobisk effekt! Derved opnår man muligheden for at holde bilen renere og gør det nemmer at rengøre din bil efterfølgende.
  Forbrug: ca. 10 ml / m2 (Ikke egnet til u malet, plastikflader og gummidele!)

  Ryst godt før brug! Vi anbefaler at bruge engangshandsker! Må ikke anvendes på varme overflader / i direkte sollys. Overfladen skal være ren, tør og støvfri før brug!
  For et optimalt resultat anbefaler vi en affedtning med vores Racoon Alcoholic! Sprøjtes meget sparsomt på en blød mikrofiberklud , påfør jævnt med cirkulære bevægelser og aftør efter 5 minutter. Vend eller udskift kluden oftere. Efter ca. 60 minutter er forseglingen helt hærdet!

  Opbevares utilgængeligt for børn! Transporteres og opbevares stående! Hold beholderen tæt lukket på et godt ventileret sted! Undgå at indånde dampe. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder.

  Rygning forbudt! Forårsager alvorlig øjenirritation.

  HVIS I ØJEKONTAKT: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter - fjern eventuelle kontaktlinser. Søg straks herefter læge og medbring denne flaske/etiket!. Vask hænderne grundigt efter brug Kan være dødelig ved indtagelse.

  . Fremkald IKKE opkastning hvis muligt! 

  Ingredienser: Hydrocarboner, C9-C10, n-alkaner, isoalkaner , cyclener , <2% aromater