EAN1104587050973

  RACOON CONVERTIBLE TOP PROTECT - KALECHE FORSEGLER 200M

  Varenummer: 80 CON-TOP-PRO-02
  På lager
  Mærke: RACOON
  DKK 219,00
  Bestil om senest
  og få ordren sendt idag.

  RACOON CONVERTIBLE TOP PROTECT - KALECHE FORSEGLER 200 ML

  Kalechen på din bil har brug for regelmæssig pleje og beskyttelse!

  Den imprægnering din kaleche har fået fra fabrikken, forsvinder som følge af vejr og vind, samt vask med ikke PH-neutrale produkter. Derfor bør din kaleche behandles mindst en gang om året for at undgå problemer med lækager. Racoon Cabriolet Top Protect - Det usynlige, farve-neutrale og ultra-tynde nano beskyttende lag, afviser effektivt vand og snavs over en lang periode. Efterlader ingen pletter eller kalkrester, og stoffet forbliver åndbart. Før forsegling skal toppen først rengøres grundigt – Vi anbefaler at du bruger vores specielt udviklede Racoon Cabriolet Top Cleaner.


  Se mere

  Convertible Top Protect - Kalecheimprægnering

  Kalechen på din bil har brug for regelmæssig pleje og den skal beskyttes!

  Imprægnerede af din kaleche mister dens fabriksbeskyttelse på grund af miljøpåvirkninger, såvel som med vaske af ikke PH-neutrale produkter!  Din kaleche bør behandels mindst en gang om året for at undgå problemer med lækager. Racoon Cabriolet Top Protect - Det usynlige, farve-neutrale og ultra-tynde nano beskyttende lag afviser effektivt vand og snavs over en lang periode. Uden pletter og kalkrester, og stoffet forbliver åndbart! Før forsegling skal toppen først rengøres grundigt - ideelt med vores specielt udviklet Cabriolet Top Cleaner!

  Vi anbefaler at bruge engangshandsker! Ryst godt før brug!

  Sprøjt jævnt på en tør kaleche og påfør det jævnt med en klud eller påføringssvamp og lad det tørre helt ud! - Forbrug ca. 100 ml for 1 - 2 m 2

  Opbevares utilgængeligt for børn! Transporteres og opbevares stående!

  Væsken og dampe er meget brandfarlig. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt! Kan forårsage døsighed og svimmelhed. Kan forårsage allergiske reaktioner! Forårsager alvorlig øjenirritation. HVIS I ØJEKONTAKT: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter - fjern eventuelle kontaktlinser. Søg straks herefter læge og medbring denne flaske/etiket!. Vask hænderne grundigt efter

  brug.Ingredienser: 2-propanol, n-butylacetat. Indeholder zirconium tetrabutanolate .