Nummerplade

SIKKERHEDSDATABLADE
I EU er det krav om, at der med alle produkter, som indeholder kemiske stoffer, skal medfølge et sikkerhedsdatablad.

Det vil sige information til forbrugeren om, hvad produktet indeholder, og hvordan man anvender det forsvarligt. Sikkerhedsdatabladene følger Europa-Parlamentets og Rådets REACH-forordning (EF).


Du finder vores sikkerhedsdatablade ved at klikke her.