SIKKERHEDSDATABLADE
I EU er det krav om, at der med alle produkter, som indeholder kemiske stoffer, skal medfølge et sikkerhedsdatablad.

Det vil sige information til forbrugeren om, hvad produktet indeholder, og hvordan man anvender det forsvarligt. Sikkerhedsdatabladene følger Europa-Parlamentets og Rådets REACH-forordning (EF).

Her kan du finde sikkerhedsdatablade på alle vores kemiske produkter.

Nedenfor finder du en komplet liste over sikkerhedsdatablade på vores bilpleje og kemi-produkter.