SIKKERHEDSDATABLADEI EU er det et krav, at der med alle produkter, som indeholder kemiske stoffer, skal medfølge et sikkerhedsdatablad.

Dvs. information til forbrugeren om, hvad produktet indeholder, og hvordan man anvender det forsvarligt. Sikkerhedsdatabladene følger Europa-Parlamentets og Rådets REACH-forordning (EF).

Nedenfor finder du en komplet liste over sikkerhedsdatablade på vores bilpleje og kemi-produkter.