Nummerplade

Privatlivspolitik


PRIVATLIVSPOLITIK

Privatlivspolitik for Avant Denmark A/S – www.biludstyr.dk (AVANT)

 

 

Januar 2024

Denne privatlivspolitik er gældende for persondata, som du opgiver til AVANT på www.biludstyr.dk ved køb i webshoppen, tilmelding til nyhedsbrev, kontakt til AVANT eller i forbindelse med andre forespørgsler. I denne politik kan du orientere dig om, hvordan AVANT indsamler og behandler oplysninger om dig.

 

AVANT er dataansvarlig for dine personoplysninger. Skulle der være spørgsmål, eller ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, skal du henvende dig til AVANT ved at skrive til følgende e-mail: salg@biludstyr.dk 

Ændringer af privatlivspolitikken sker, når det er relevant. Politikken er senest ændret: 26.01.2024

 

Indsamling og behandling

AVANT indsamler og behandler personoplysninger i forskellige situationer og på forskelligt legitimt grundlag. De forskellige situationer er beskrevet nedenfor og på hvilket grundlag.

Besøg på www.biludstyr.dk

 

Ved besøg på www.biludstyr.dk bliver du bedt om at tage stilling til brug af cookies. Det fremgår af cookieinformationen, hvad du giver samtykke til. I forbindelse med dit besøg registrerer vi også din IP-adresse, browsertype m.v., som er nødvendige i forbindelse med dit besøg. Behandlingen af oplysningerne er nødvendige for, at du kan bruge siden, og for at vi kan tilpasse og optimere hjemmesidens funktioner. Hvis du giver samtykke til cookies, vil formålene være at kunne analysere brugen af hjemmesiden via præferencer og statistik eller at kunne målrette markedsføring til dig. Samtykket til cookies kan altid trækkes tilbage.

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger er EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a og f.

Nyhedsbrev

Som AVANT-kunde / besøgende på hjemmesiden har du mulighed for at tilmelde dig AVANT’s nyhedsbrev via hjemmesiden. Ved tilmeldingen vil du skulle oplyse dit navn og din e-mailadresse. I forbindelse med tilmeldingen registrerer vi, hvor og hvornår du tilmeldte dig, lige som at vi registrerer, hvor og hvornår du afmeldte dig nyhedsbrevet. Vi registrerer, hvilke nyhedsbreve du åbner samt hvilke tilbud, artikler m.v., som du klikker på.

Formålet med registreringen er at varetage vores interesse i forbindelse med at levere nyhedsbrev til dig, dokumentere dit samtykke, indgåelse og tilbagetrækning, samt at kunne udarbejde statistik på tilbud, artikler m.v. i de enkelte nyhedsbreve.

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger er EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a og f.

 

Henvendelse til AVANT via e-mail eller telefon

www.biludstyr.dk er der angivet en mailadresse, en adresse og et telefonnummer, som man kan anvende til at kontakte AVANT. Det er op til dig, hvilke personoplysninger du oplyser, når du kontakter AVANT.

Formålet med indsamlingen og behandlingen af din henvendelse vil være at kunne identificere dig i forbindelse med besvarelse af din henvendelse samt besvare spørgsmål og kommentarer, som du måtte have til AVANT.

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger er EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f.

Webshop

Som AVANT-kunde har du mulighed for at købe produkter via www.biludstyr.dk. I forbindelse med et køb vil du i forhold til faktureringen skulle oplyse alle eller nogle af følgende oplysninger: navn, firmanavn, CVR-nummer, adresse, postnr., by, telefonnummer, e-mailadresse, kontobrugernavn og kreditkortoplysninger.

Formålet med indsamlingen og behandlingen vil være, at vi kan identificere dig som B2C eller B2B kunde og fakturere for køb via vores webshops og efterfølgende levere produkter til dig. I tilfælde, hvor produkter er udsolgte eller af anden årsag ikke kan leveres, vil oplysningerne blive brugt til at kontakte dig med henblik på at annullere eller ændre dit køb.

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger er EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f.

Job & Karriere

AVANT modtager uopfordrede ansøgninger, både som fysisk brev og på mail. Alle uopfordrede ansøgninger besvares i forbindelse med modtagelse inkl. en beskrivelse af, hvordan ansøgerens personlige oplysninger behandles. Ledige stilling kan også blive slået op på udvalgte jobportaler, hvorfra stillinger hos AVANT skal søges ud fra de angivende retningslinjer i jobopslaget.

 

Legitimt grundlag

For hver af de aktiviteter, hvor AVANT indsamler og behandler personoplysninger om dig, er der angivet med hvilket legitimt grundlag, at det sker på. I nedenstående er grundlaget nærmere beskrevet. 

Kontrakt eller aftale (art. 6, stk. 1, litra b)

Når behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af en aftale eller en kontrakt, vil behandlingen ifølge art. 6, stk. 1, litra b være nødvendig for, at AVANT kan opfylde eller indgå en aftale eller en kontrakt, som du er en del af. Dine personoplysninger vil være nødvendige at behandle i forhold til, at AVANT kan identificere dig som aftale- eller kontraktpart.

Retlig forpligtelse (art. 6, stk. 1, litra c)

Når behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af en retlig forpligtigelse i art. 6, stk. 1, litra c, så skyldes det, at AVANT er forpligtet til at overholde national eller EU-lovgivning, hvori behandlingen er personoplysninger er et krav for at identificere dig. Et krav til behandlingens karakter og længde vil fremgå af den specifikke lovgivning, f.eks. bogføringsloven.

Interesseafvejning (art. 6, stk. 1, litra f)

Når behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af interesseafvejningsreglen i art. 6, stk. 1, litra f, har vi foretaget en afvejning af vores interesser i forhold til dine interesser, når det kommer til markedsføring, forbedring af hjemmesiden, sikkerhed, risiko for svig osv. Det har vi gjort for at sikre, at dine interesser, grundlæggende rettigheder eller frihedsrettigheder ikke overstiger vores interesser.

Samtykke (art. 7)

Når behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af et samtykke, som er sket frivilligt fra din side. Et samtykke er baseret på, at den registrerede selv har givet samtykke til behandlingen af personoplysninger. I forbindelse med afgivelsen af samtykket bliver du oplyst om, hvad du giver samtykke til og under hvilke betingelser AVANT må behandle dine oplysninger. Du bliver også oplyst om, at du til enhver tid har ret til at trække dit samtykke tilbage.

Dine rettigheder

Du har som registreret nogle lovbestemte og ufravigelige rettigheder, som du kan gøre gældende over for AVANT. Det er også AVANT’s pligt at gøre dig opmærksom på dine rettigheder samt hvad den enkelte rettighed består af.

Indsigtsretten – art. 15

Du har ret til at få at vide, hvilke personoplysninger AVANT behandler om dig og med hvilket formål og hvor længe. Hvis du ikke selv har videregivet oplysningerne, har du også ret til at få at vide, hvis vi har modtaget dem fra andre. Under punktet ”Videregivelse af personoplysninger” kan du se, hvor og under hvilke betingelser dine personoplysninger bliver behandlet af andre.

Retten til berigtigelse – art. 16

Du har ret til at få rettet urigtige / ukorrekte oplysninger om dig. Hvis der i de oplysninger, som du har givet til AVANT, skulle vise sig at være en fejl, eller der er sket ændringer i dine oplysninger, skal du skrive til salg@biludstyr.dk for at få dine oplysninger rettet. 

 

Retten til sletning – art. 17

Under punktet ”Sletning af personoplysninger” kan du se, hvornår AVANT sletter oplysninger. Du har i visse tilfælde ret til at få nogle eller alle personoplysninger slettet ved tilbagetrækning af et samtykke. Ønsker du at få oplysninger slettet, skal du skrive til salg@biludstyr.dk med anvisning af, hvilke af de oplysninger du selv har opgivet til AVANT, at du ønsker slettet. Ikke alle personoplysninger vil kunne slettes, da AVANT bl.a. af bogføringsloven er pålagt at behandle nogle personoplysninger i 5 år.

 

Retten til at begrænse behandlingen – art. 18

Du har, hvis du mener, at AVANT behandler ukorrekte oplysninger om dig, ret til at få begrænset behandlingen. Det samme gør sig gældende, hvis du mener, at AVANT ulovligt behandler oplysningerne, eller du har gjort indsigelse mod behandlingen. AVANT vil begrænse behandlingen til opbevaring indtil, at ukorrekte oplysninger er rettet, eller det er fastslået, hvorvidt AVANT’s behandling er lovlig eller ulovlig. Ønsker du at få begrænset behandlingen af oplysninger, skal du skrive til salg@biludstyr.dk med henvisning til, hvorfor behandlingen skal begrænses.

 

Retten til dataportabilitet – art. 20

Du har ret til at få udleveret de personoplysninger, som du selv har givet AVANT. Hvis du ønsker at få udleveret dine oplysninger, skal det ske ved at sende en anmodning pr. e-mail til følgende adresse: salg@biludstyr.dk. Anmodningen skal indeholde oplysninger, der gør AVANT i stand til at identificere dig eller mulighed for at kontakte dig for at fastslået din identitet. Udleveringen vil ske i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som du i din gode ret kan overføre til andre dataansvarlige.

 

Retten til indsigelse – art. 21

Du har ret til at gøre indsigelse mod, at AVANT behandler dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, herunder indsigelse mod profilering i den forbindelse. Din ret til indsigelse gælder også, hvis du mener, at AVANT foretager en behandling under interesseafvejningen i art. 6, stk. 1, litra f uden legitim interesse. Ønsker du at gøre din ret gældende, skal du sende en begrundelse pr. mail til: salg@biludstyr.dk

 

Retten til at tilbagekalde samtykke – art. 7, stk. 3

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage, som du har givet AVANT til at behandle personoplysninger. Samtykket til at modtage nyhedsbreve kan trækkes tilbage ved at afmelde dig via funktionen i bunden af ethvert nyhedsbrev. Har du givet samtykke i andre sammenhænge, er du blevet oplyst om, hvordan samtykke kan trækkes tilbage. Har du spørgsmål til tilbagekaldelsen af dit samtykke, kan du sende en mail til: salg@biludstyr.dk

 

 

Retten til at klage – art. 77

Du har ret til at klage over AVANT’s behandling af dine personoplysninger. Klagens skal indgives til Datatilsynet, der er den tilsynsmyndigheder, der behandler klager vedr. behandling af personoplysninger i Danmark. Du kan læse mere om klagemulighederne på Datatilsynets hjemmeside (www.datatilsynet.dk) eller ved at klikke på dette link (https://www.datatilsynet.dk/borger/klage/saadan-klager-du

 

 

Sletning af personoplysninger

AVANT sletter personoplysninger, når der ikke længere er et lovligt / legitimt grundlag for at behandle oplysningerne, eller når AVANT ikke længere er forpligtet til at behandle oplysningerne pga. anden lovgivning. Oplysninger indsamlet om dig via din brug af hjemmesiden, der er indsamlet via nødvendige og funktionelle cookies, bliver automatisk slettet senest 12 måneder efter dit sidste besøg. Forespørgsler sendt via hjemmesiden lagres i CMS systemet / behandles af AVANT i 60 dage, hvorefter de slettes.

Når samtykke til at modtage nyhedsbrev med markedsføring trækkes tilbage via afmeldingsfunktionen i bunden af ethvert nyhedsbrev slettes din e-mail fra udsendelseslisterne. Din tilmelding til at modtage nyhedsbreve opbevares i to år efter din framelding / tilbagetrækning for, at AVANT kan dokumentere dit samtykke og dermed et lovligt grundlag for at sende dig nyhedsbreve.

 

Sikkerhed i forbindelse med behandlingen

AVANT har gennemført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Det sker for at sikre dig mod, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres, kommer til uvedkommende / tredjemands kendskab eller misbruges. Disse foranstaltninger revideres og justeres løbende – minimum en gang om året – for at sikre, at foranstaltningerne forbliver passende. AVANT pålægger databehandlere samme krav til sikkerhed i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger.

Videregivelse af personoplysninger

AVANT kan i det omfang, at det er nødvendigt for at udføre de forskellige indsamlings- og behandlingsaktiviteter, videregive personoplysninger til databehandlere. Der er indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, hvori det bl.a. præciseres, at behandling af data og personoplysninger kun må ske under instruks fra AVANT. AVANT anvender eksterne samarbejdspartnere til drift og forbedringer af hjemmeside.

AVANT anvender eksterne samarbejdspartnere til drift og forbedringer af hjemmeside samt til udsendelse af nyhedsbreve. Din e-mailadresse bliver i den forbindelse behandlet i samarbejdspartnerens system til udsendelse af nyhedsbrev med målrettet markedsføring.  

 

Kontaktoplysninger

AVANT er dataansvarlig for alle aktiviteter beskrevet under afsnittet Indsamling og behandling, og har du som registreret spørgsmål eller ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte:

AVANT A/S
P.O. Pedersens Vej 14a
DK-8200 Aarhus N
Tlf.: +45 86 78 52 00
Email: salg@biludstyr.dk