Nummerpladeopslag
Ny
  EAN7042287071000
  Vægt3970g
  Rumfang0.01296
  Bredde270mm
  Længde400mm
  Højde120mm

  DEFA værkstedslader 12v 35a

  Varenummer: 724 707100
  På lager: 2
  Mærke: DEFALEVERANDØR NR.: 707100
  DKK 6.007,38
  Bestil om senest
  og få ordren sendt idag.

  DEFA WorkShopCharger 35A er bygget på moderne switchmode-teknologi og galvanisk isolation. Laderen repræsenterer den nyeste teknologi indenfor batterilading, noget som vil give batteriene optimal levetid. Den er særdeles egnet for batteristørrelser op til ca 600Ah og kan vedligeholdslade batteriet i ubegrenset tid. Laderen tåler parallel belastning op til 30A fra andet forbrug samtidig med at den lader batteriene. Lade spændingen er temperaturkompenseret med udvendig føler.


  For mere info - Klik her

  DEFA WorkShopCharger 35A værkstedslader

  Foranalyse:

  Laderen tjekker om batteriet er korrekt tilkoblet. Batteriets ladniveau (V) og fulde kapasitet (Ah) måles for at finde den korrekte indstillinger til ladingen.

  Batteri Spænding / Batteri Status / LED Indikation:

  • >12.65V / 95–100% / Alle segmenter på
  • 12.55V–12.65V / 80% / 4 segmenter på
  • 12.45V–12.55V / 60% / 3 segmenter på
  • 12.35V–12.45V / 40% / 2 segmenter på
  • 5.0V–12.35V / 0-20% / 1 segment på

  Opladning:

  Laderen begynder at lade batteriet med konstant strøm op til 14,4 V (ved 25°C). Ladespændingen holdes så konstant på 14,4 V og ladestrømmen reduceres indtil den kommer under et definert niveau. Ladespændingen daler så til 13,6 V. Derefter begynder fasen for langtidslading. Under ladingen vises batteriladingen ved antal lysdioder som lyser. Det blinkende segmentet over diodene viser aktiv lading. Når batteriet er fuldladet, vil alle de 5 diode-segmentene lyse kontinuerligt. Er batterispændingen under 2,0 V lyser lampen for fejlindikation.

  Efteranalyse:

  Laderen analyserer batteriet igen etfer ladefasen. Hvis laderen finder en fejl ved batteriet, begynder advarseltrekanten at blinke. Efteranalysen kan registrere batterier med kortslutning i individuelle celler. Dette kan ikke registreres i foranalysen. Hvis batterispændingen daler inden 2 minutter, går laderen over i fejlindikation. Lade sekvensen stopper.

  Langtidsladning:

  Efter at batteriet er fuld ladet, vil laderen levere 13,6V@25°C og indtil 35A. Dette indikeres ved at alle lysdioderne lyser pulserende.

  Temperaturbaseret spændingskompensering:

  Laderen justerer automatisk ladespændingen til korrekt niveau i forhold til temperaturen i omgivelsene. Standard temperatur i omgivelserne er 25°C. Spændingen sænkes ved højere temperatur og øges ved lavere temperatur. Den eksakte kompensationen er ±0,03 V/°C. Højeste mulige temperatur-kompenseret ladespænding er 15,3 V.

  14,7V-knappen:

  Nogle batterier kræver højere ladespænding end andre. Hvis 14,7 V-knappen aktiveres, vil ladestrømmen fra begyndelsen være 0,3 V højere end standardværdien. Før du aktiverer denne knap, skal du sikre dig om det er nødvendig med 14,7 V ladespænding. Hvis et batteri kræver en sådan højere ladespænding, vil det være angivet på batteriet.

  Strømforsygnings funktion:

  Når laderen er frakoblet kan du trykke og holde knappen inde til LED blinker én og én i cyklus fra bund til top. Laderen er da i strømforsynings tilstand. Når laderen er i strømforsynings tilstand kan batteriet kobles fra og man er ikke længere afhængig af 5V batterispænding. I denne tilstand giver laderen 13.7V og maks 35 Amp. Hvis stikket kortsluttes i denne tilstand, vil laderen gå i fejltilstand. Man må da trykke på strømknappen for at slå laderen fra, for derefter at starte laderen forfra (gå til lader- eller strømforsynings tilstand).

  Montering:

  Tag dig tid til at læse manualen. Fejl installation kan resultere i skade på personale og udstyr. Er der usikkerhed vedrørende montering af udstyr: Tag kontakt med DEFA, en forhandler af DEFA eller autoriseret installatør. Tilkobel batteriet med rødt ladekabel til (+) og sort til (-). og derefter til 230VAC. Tag hensyn til batteriproducentens anbefalinger. Laderen er beregnet til bly/syre-batterier, åbne, AGM og Gel. Se instruktioner på side 2 for fastgørelse af lader. Udvendig temperaturføler bør placeres på batteri eller i nærheden af batteriet. Sikringsstørrelsen på rødt ladekabel er 40A.

  NB: For at opnå korrekt ladespænding, skal ledningene mellem batteri og batterilader IKKE klippes eller forlænges.

  Sikkerhed:

  • Ladeudgangen er beskyttet mod kortslutning af ladekabler og polvending. Laderen trækker ikke strøm fra batteri når strøm-forsyningen er frakoblet.
  • Monter ikke laderen i brandfarlig miljø.
  • Lad ikke et skadet batteri.
  • Under lading udvikles hydrogengas som er meget eksplotionsfarlig, og en lille gnist er nok til at antænde gassen.
  • Brug derfor aldrig åben ild, cigaretter eller lignende i nærheden af batteriet.
  • Syren i batteriet er ætsende og angriber tøj, metal og lak. Spilder man syre, skal der vaskes og skylles grundigt med vand.
  • Syre sprøjt i øjnene kan være skadeligt, skyl med vand og opsøg lege.
  • Bly og andre kemikalier som bliver brugt i batterier er meget giftige. Vask hud og hænder grundigt efter arbejde med batterier.
  • DEFA bekræfter at laderne opfylder nødvendige og relevante sikkerhedskrav i et eller flere direktiver og standarter.

  Vedligeholdelse:

  Laderen er vedligeholdelsesfri. Alle batterier bør have eftersyn minimum hver måned for at opnå bedst mulig sikkerhed. Laderens ladeforløb er sådan at batteriene holdes fuld ladet praktisk talt uden mere væskeforbrug end det som er normal fordampning. Laderen er genanvendelig.

  Garanti:

  Garantien gælder ved produktionsfejl og materialfejl i 2 år fra købsdato. Ved reklamation skal kvitteringen fra salgsstedet altid følge med produktet. Reklamationen rettes til salgsstedet. Retten til reklamation ophører hvis laderen er behandlet uagtsomt, åbnet eller repareret af andre end DEFA AS eller af deres autoriserede repræsentanter. Garantien gælder kun fejl på selve produktet. DEFA AS påtager sig ikke ansvar for eventuelle følgeskader.

  Specifikationer:

  • Art.nr.: 707100/707200
  • Indgangsspænding: 100-240 VAC (@ 50-60Hz)
  • Temperaturområde: -20 +50 ºC
  • Ladespænding* S1: 14,4/14,7 VDC
  • Vedligehold S2: 13,6 VDC
  • Strøm: 35 A
  • Anbefalet batteri Max: 600 Ah
  • Tæthedsgrad: 20 IP
  • Vægt: 2,5 kg
  • Mål (H/W/D): 234x98x53 mm
  • Godkendelser: EN60335-1, EN60335-2-29, EN55014-1, EN55014-2, EN61003-3/2, UL1012,FCC part 15

  *Temperaturkompenseret ca 5,0 mV/grader/celle. Ref. 25 grader